Anti Doping Danmark

Dopingregistret.dk føres af Anti Doping Danmark til bekæmpelse af doping i DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark, DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) og alle organisationernes medlemmer samt øvrige samarbejdspartnere i henhold til Lov nr. 379 af  17/4 2013. 

 

Baggrund.

Dopingregistret.dk blev oprettet i 2013, og tager udgangspunkt i "Lov om fremme af idrættens integritet"I det elektroniske register føres oplysninger om alle personer, der har en fældende dopingsanktion, og som derfor er udelukket fra at træne i motions- og fitnesscentre, der samarbejder med Anti Doping Danmark og dyrke idræt under idrætsorganisationerne.


Formål.
Dopingregistret forbedrer muligheden for at udelukke personer med gældende dopingsanktioner på tværs af den foreningsbaserede idrætsverden og de kommercielle fitnesscentre.

Dopingregistret skaber desuden retssikkerhed for de dopingsanktionerede, da al information i registret behandles i henhold til Datatilsynets krav om behandling af personfølsomme data.

Sikkerhed.
Oplysninger, som indhentes gennem registeret, må kun anvendes til at håndhæve en dopingsanktion.

Partner, som har adgang til oplysninger via registeret, er underlagt tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger. Oplysninger må deles med en ansvarsperson i foreningen, som eventuelt skal bortvise en person med en gældende dopingsanktion eller på anden vis have kontakt med denne i forbindelse med en eventuel bortvisning, Denne anden ansvarsperson er selvsagt underlagt samme tavshedspligt.

Alle opslag og søgninger logges i systemet. Opslag, søgninger eller udlevering af oplysninger fra Dopingregistret.dk, som er i strid med betingelser for brug, kan efter omstændighederne straffes.


I Dopingregistret.dk er den dopingsanktioneredes CPR-nr. og dopingsanktionens udløbsdato registreret. Man søger ved hjælp af et kendt CPR-nr. Det er altså ikke muligt at finde CPR-numre eller kombinere CPR-numre med navne i Dopingregistret.dk. Efter dopingsanktionens udløbsdato slettes al information om den enkelte i registret.

 

Personer med en ansvarsfunktion i foreningen, typisk et bestyrelsesmedlem, kan få adgang til Dopingregistret.

Alle har pligt til oplyse CPR-nr. (dd-mm-åå-xxxx), hvis man bliver bedt om dette.

Dopingregistrer.dk

 

Fem FITNESS-råd

  1. Få lagt et træningsprogram med hjælp fra en instruktør.
  2. Træn med en makker. I kan motivere hinanden og gribe ind, hvis vægten bliver for tung.
  3. Hvis noget føles for tungt, så gå et vægttrin ned. Pres ikke kroppen for hårdt.
  4. Træn ikke den samme muskelgruppe to dage i træk. Det er bedst at vente 48 timer mellem træningen.
  5. Husk væske og træn ikke, når du er alt for sulten.

Borg-skalaen

Cirkeltræning (eksempel)

      

KHIF Kunstgræs project 

Facebook: FitnessAURA Energis
Corona-hjælpepakke 2021

 

• Hold orden i lokalet •

HJÆLP os med at holde orden i lokalet samt overholde "Husets regler".

 

Ordensregler

 

F I T N E S S  -

- holder dig i form !!!

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder