Årsberetning 2017

Generalforsamling KHIF d. 19. februar 2018.

Velkommen til vores årlige generalforsamling. Særlig velkomst til Morten der har lovet at bistå Annica med regnskabs beretningen
Forretningsudvalgets beretning, vil omhandle året der er gået og nogle af de udfordringer vi skal arbejde med i 2018.

Året startede med store udfordringer, da det ikke lykkedes os at få vores regnskab godkendt på vores ordinære generalforsamling.
På generalforsamlingen blev der ligeledes fra nogle af vores bestyrelser ytret mistillid til vores kasserer i forretningsudvalget. Dette betød, at både kasserer og næstformand forlod forretningsudvalget, hvor der herefter kun var formanden tilbage.
Da regnskabet ikke kunne godkendes blev generalforsamlingen afbrudt og der måtte indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Heller ikke her blev vores regnskab godkendt. Først på vores 2 ekstraordinære generalforsamling lykkedes det at få godkendt regnskabet.

På denne generalforsamling lykkedes det også at få valgt 4 nye medlemmer til Forretnings udvalget. Faktisk en mere end vedtægterne foreskriver. Da vi havde masser af opgaver valgte vi at arbejde videre med 5 medlemmer og konstituerede forretningsudvalget med Kasserer, Næstformand, Sekretær, Kommunikation og Formand.
Den 5 post blev kommunikation som skulle varetage vores kommunikation til vores nærområde via hjemmeside og facebook, som således kunne styrkes væsentlig.
Med de nyvalgte havde vi også halveret gennemsnits alderen i forretnings udvalget. Det skulle imidlertid vise sig at 3 af de nyvalgte hurtigt trak deres kandidatur tilbage grundet travlhed på arbejdsfronten. De nåede ikke at deltage i et bestyrelsesmøde.

Heldigvis har vores nye kasserer Annica taget udfordringen op og har kæmpet sig ind på banen med alle de udfordringer der har ligget på vejen. Hvilket vi er meget taknemmelige for.
Grundet de nævnte genvordigheder gik vi glip af en del af arbejdsåret, da vores bestyrelse ikke var arbejdsdygtig.

Nyt Byggeri.
Vi havde ellers mange opgaver der skulle tages fat på. Bl.a. vores kommende byggeri der skal ske i 2018. Heldigvis var byggeudvalget arbejdsdygtigt og det er lykkedes at få de fleste detaljer fastlagt, så vi ved årets udgang havde valgt en byggeentreprenør og kunne sende tegninger og beskrivelser til Sport og Fritid, med anmodning om at ansøge om byggetilladelse ved Aarhus Kommunes byggesagsbehandling.
Vores tidsplan var start byggeri i uge 5- 2018. Vi har dog stadig ikke modtaget byggetilladelse og vi kunne ikke få et svar på hvornår den kommer, da den ansvarlige person er gået på barsel. Skulle starte igen i dag.

Vi er i gang med at genforhandle nogle af de sponsorater som vi havde fået tilsagn om til det tidligere projekt.
Jeg ved at Lions Club har bekræftet kr. 100.000,- til byggeriet, betinget af at byggeriet afsluttes i indeværende år. Jeg har i skrivende stund ikke viden om Borgerforeningens sponsorat er godkendt. Vi er ligeledes langt fremme med finansering af byggeriet med byggekredit og byggelån. Dette kan dog ikke afsluttes endeligt før byggetilladelsen foreligger.
Vi regner stadig med, at vi kan indvie vores nye fitness bygning i efteråret 2018.
Vi vil når byggetilladelsen foreligger igangsætte yderligere pengegivende aktiviteter der kan bidrage til at minimere vores låntagning i forbindelse med byggeriet.

Info-tavle.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal opsættes en info-tavle ved indkørsel fra Koltvej hvor vi kan annoncere arrangementer og informationer til beboere i området. Tom er tovholder i dette projekt der er meget tæt på afslutning. Tom vil supplere dette punkt.

Ny kunstgræsbane.
Vi arbejder videre med at skaffe foreningen en ny kunstgræsbane. Vi mener der er gode muligheder.
Pt. for at dette kan lykkes, da vores område har fået tilført betydelig flere indbyggere, hvorfor der fra kommunens side skal ske investering i området. Så chancen for at det lykkes har aldrig været større end nu. Det er fodbold bestyrelsen der arbejder med denne sag med Tom som tovholder. Derfor vil Tom supplere i sin beretning.

Ny ”Rytmehal”.
Ledelsen på Bavnehøjskolen har inviteret til møde i Dec. 2017 hvor de fremlagde ønske om en ny Rytmehal som vi i fællesskab skulle ansøge om ved Kommunen. Deltagere fra KHIF var Benedikte og undertegnede. Vi og flere andre foreninger i området har været med til at formulere denne ansøgning og den er indsendt til Kommunen ved årsskiftet.
Dette projekt vil nok blive en erstatning af skolens gamle hal, da denne står foran en kostbar renovering. Vi har ikke endnu nogen tilbagemelding fra kommunen.

Sponsorudvalg.
Vores sponsorudvelg har arbejdet videre med de pengegivende aktiviteter og der foreligger fortsat en strategi for det kommende år. Formand for sponsorudvalgt Tom Samsøe vil gøre rede for de nærmere detaljer i sin beretning.

Der har igen i år været salg af juletræer i Kolt (ved SuperBrugsen) og Hasselager (ved Fitness-lokale/fodbold omklædningsbygning).
Der har været afholdt Juletræes fest sammen med SuperBrugsen.

Herudover har der været afholdt en række sportslige aktiviteter der vil blive omtalt i afdelingernes beretninger.

Vi har aftalt, at samarbejdet med ledelsen på Bavnehøj skolen skal øges kraftigt og vi kan mærke at viljen til dette er til stede hos Skolelederen.

Vi vil stadig stræbe efter mangfoldigheden i vores forening. Det bliver nødvendigt med fortsat nytænkning hvis vi skal rumme de mange nye borgere i vores område og de forventninger de har til deres idrætsforening.

Afslutning.
Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til idrætsudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål.
Vi er taknemmelige for at I vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for KHIF

Tak til KHIF-Hallens bestyrelse og ledelse for et godt samarbejde, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.

Tak til Vicki for hjælp i overgangsperioden indtil vores nye kasserer fik adgang til vore konti i Banken.
Tak til Kurt for hjælp med ajourføring af hjemmesiden, da vores storstilede forsøg på at sætte en kommunikations ansvarlig ind i forretnigsudvalget faldt til jorden.

Tak til vores sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF, da vores muligheder ville være yderligere begrænset.

Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2018.

19.02.2018
Søren Quist Rasmussen
Formand


Læs også

14-05-2019 kl. 20:00

Har dit barn hælsmerter i forbindelse med sport ?

Mange børn i alderen 9-15 år døjer med hælsmerter, grundet vækst. Dette kan desværre medføre, at barnet har smerter i forbindelse med sport, idræt og fritidsaktiviteter. Solemaids er indlægssåler, der...

30-04-2019 kl. 23:10

Frivillige til valg 2019.

Den 26. maj 2019 (EU-valg) og 05. juni 2019 (Folketings-valg) er der valg i Danmark. Vi har som tidligere brug for frivillige hænder til afviklingen af valget. Det er en...

28-04-2019 kl. 12:03

Tennissportens Dag lør. d. 4. maj

KHIF Tennis holder åbent hus på Tennissportens Dag lør. d. 4. maj Både medlemmer og nysgerrige inviteres til Tennissportens Dag lørdag den 4. maj. Alle er velkomne til en sjov...

27-04-2019 kl. 00:39

KHIF-Vin, 2. kvartal

Så er vi klar med 2. kvartals tre KHIF vine Der er repræsentanter fra KHIF, skænke gratis smagsprøger på rødvin og rosevin fra italienske Montenero, og en italiensk hvidvin fra...

26-04-2019 kl. 20:12

Træning flyttes til onsdag

Kære Alle Træning for både børn og voksne flyttes til onsdag: Kl. 17 - 18.30 Juniortræning Kl. 18.30 - 19.30 Træning for voksne

21-04-2019 kl. 21:14

Tilmelding til klubmesterskab 2019

Så er der hængt tilmeldingslister til klubmesterskaber op i klubhuset. Skynd jer at tilmelde jer til årets klubturnering!

15-04-2019 kl. 06:00

Balance

Træn balancen med effektive balanceøvelser. Det er vigtigt, at du træner din balance, især hvis du har problemer med dine led på – det forbedrer musklernes samarbejde omkring det enkelte...

29-03-2019 kl. 10:00

KHIF "Godteposen".

KHIF "Godteposen" har for salg af juletræer 2018 uddelt en del af overskuddet til de ansøgte KHIF-afdelinger. • Vedligeholdelse, udendørs arealer ved KHIF-Klubhus/KHIF-Fitness/KHIF-Fodbold omklædningsbygning. • KHIF-Klubhuslokale. • KHIF-Fodbold, Udlandstur. •...

20-03-2019 kl. 16:00

Kr. 1.000,- til etablering af KHIF-klublokale

Skal du på "murstens-væggen" som er placeret i KHIF-Fitness lokalet med navn ? Alle personer der indbetaler min. kr. 1.000,- kan komme derpå. KHIF arbejder stadig videre med indsamlingen til...

01-03-2019 kl. 00:01

Siddecykel ("Sofa-cykel")

Spirit CR800 er en siddecykel i høj kvalitet, med et tungt svinghjul på hele 13,5kg samt et bredt udvalg af programmer og funktioner med op til 40 niveauer af modstand....

26-02-2019 kl. 10:00

Indbydelse / indvielse

I anledning af, at Idrætsforeningen har udvidet med endnu en bygning, vil det glæde os, at se klubbens medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere, frivillige, bestyrelses-kollegaer og leverandører til reception fredag...

22-02-2019 kl. 18:15

Ny formand i KHIF-hovedforeningen

Farvel til Søren Quist og goddag til Gabriel Lund. Efter 18 år som formand i KHIF-Hovedforening har Søren Quist valgt at sige farvel og lade yngre kræfter overtage dette hverv....

21-02-2019 kl. 18:00

Marianne Dahl Jensen er Årets Idrætsudøver KHIF 2018

Marianne Dahl Jensen er Årets Idrætsudøver i KHIF 2018 Du har været medlem af gymnastik KHIF i mange år, har ikke lige...

21-02-2019 kl. 17:50

Tom Samsøe Hansen er Årets leder KHIF 2018.

Tom Samsøe Hansen er Årets leder KHIF 2018. Tom Samsøe Hansen er Årets Leder i KHIF 2018 Toms arbejde som formand for fodboldafdelingen gennem de sidste 7 år, har været...

20-02-2019 kl. 22:00

Årsberetning 2018

Generalforsamling KHIF d. 19. februar 2019. Vi byder velkommen til vores årlige generalforsamling. Forretningsudvalgets beretning, vil omhandle dels aktiviteter i det forgangne år 2018 og dels de udfordringer der ligger...

09-02-2019 kl. 12:00

Tank OK

Støt KHIF når du tanker hos OK - uden at det koster dig en krone! Vi har fået oprettet en sponsoraftale med OK, så der er mulighed for at støtte...

30-01-2019 kl. 10:00

Mave-bænk

Mave-bænk (Sit up bench) er det mest almindelige og hyppigt brugte træningsudstyr. Den er tilgængelig i næsten alle sportscentre eller fitnesscentre, da bænken kan bruges til forskellige øvelser. Den er...

22-01-2019 kl. 07:56

KHIF-Vin, 1. kvartal

Så er vi klar med årets f'ørste to KHIF vine Der er repræsentanter fra KHIF, skænke gratis smagsprøger på en frisk og liflig Riesling og en varm og fyldig Salice...

21-01-2019 kl. 20:00

Generalforsamling

Generalforsamling i KHIF-Fitness Onsdag den 06. februar 2019 kl. 19:30 i KHIF Hallens cafeteria, Koltvej 43. Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer. 2) Valg af referent. 3) Formandens beretning. 4) Regnskab. 5) Indkomne forslag.   Forslag...

08-01-2019 kl. 16:02

Friske kræfter søges!

Søger person med initiativ til nye aktiviteteter i klubben: KHIF Tennis har fine fysiske rammer og en fornuftig økonomi, men vi kunne godt bruge et nyt bestyrelsesmedlem, som har lyst...

08-01-2019 kl. 16:00

Indkaldelse til generalforsamling 31/1 kl. 19 i Klubhuset

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2019 KHIF – TENNISAFDELING TORSDAG D. 31. JANUAR 2017 KL. 19.00, I KLUBHUSET MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1 VALG AF DIRIGENT 2 FORMANDENS BERETNING 3 REGNSKABSAFLÆGGELSE Regnskab sendt...

Frivilling ved valg

KHIF Kunstgræs project

Facebook: KHIF


 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder