Vi står og mangler folk til hovedbestyrelsen og dermed som bonus kan skrive bestyrelsesarbejde
og frivilligt arbejde på CV'et  -  Er du interesseret ? - venligst kontakt os  -  khif@khif.info

Årsberetning 2017

Billede

Generalforsamling KHIF d. 19. februar 2018.

Velkommen til vores årlige generalforsamling. Særlig velkomst til Morten der har lovet at bistå Annica med regnskabs beretningen
Forretningsudvalgets beretning, vil omhandle året der er gået og nogle af de udfordringer vi skal arbejde med i 2018.

Året startede med store udfordringer, da det ikke lykkedes os at få vores regnskab godkendt på vores ordinære generalforsamling.
På generalforsamlingen blev der ligeledes fra nogle af vores bestyrelser ytret mistillid til vores kasserer i forretningsudvalget. Dette betød, at både kasserer og næstformand forlod forretningsudvalget, hvor der herefter kun var formanden tilbage.
Da regnskabet ikke kunne godkendes blev generalforsamlingen afbrudt og der måtte indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Heller ikke her blev vores regnskab godkendt. Først på vores 2 ekstraordinære generalforsamling lykkedes det at få godkendt regnskabet.

På denne generalforsamling lykkedes det også at få valgt 4 nye medlemmer til Forretnings udvalget. Faktisk en mere end vedtægterne foreskriver. Da vi havde masser af opgaver valgte vi at arbejde videre med 5 medlemmer og konstituerede forretningsudvalget med Kasserer, Næstformand, Sekretær, Kommunikation og Formand.
Den 5 post blev kommunikation som skulle varetage vores kommunikation til vores nærområde via hjemmeside og facebook, som således kunne styrkes væsentlig.
Med de nyvalgte havde vi også halveret gennemsnits alderen i forretnings udvalget. Det skulle imidlertid vise sig at 3 af de nyvalgte hurtigt trak deres kandidatur tilbage grundet travlhed på arbejdsfronten. De nåede ikke at deltage i et bestyrelsesmøde.

Heldigvis har vores nye kasserer Annica taget udfordringen op og har kæmpet sig ind på banen med alle de udfordringer der har ligget på vejen. Hvilket vi er meget taknemmelige for.
Grundet de nævnte genvordigheder gik vi glip af en del af arbejdsåret, da vores bestyrelse ikke var arbejdsdygtig.

Nyt Byggeri.
Vi havde ellers mange opgaver der skulle tages fat på. Bl.a. vores kommende byggeri der skal ske i 2018. Heldigvis var byggeudvalget arbejdsdygtigt og det er lykkedes at få de fleste detaljer fastlagt, så vi ved årets udgang havde valgt en byggeentreprenør og kunne sende tegninger og beskrivelser til Sport og Fritid, med anmodning om at ansøge om byggetilladelse ved Aarhus Kommunes byggesagsbehandling.
Vores tidsplan var start byggeri i uge 5- 2018. Vi har dog stadig ikke modtaget byggetilladelse og vi kunne ikke få et svar på hvornår den kommer, da den ansvarlige person er gået på barsel. Skulle starte igen i dag.

Vi er i gang med at genforhandle nogle af de sponsorater som vi havde fået tilsagn om til det tidligere projekt.
Jeg ved at Lions Club har bekræftet kr. 100.000,- til byggeriet, betinget af at byggeriet afsluttes i indeværende år. Jeg har i skrivende stund ikke viden om Borgerforeningens sponsorat er godkendt. Vi er ligeledes langt fremme med finansering af byggeriet med byggekredit og byggelån. Dette kan dog ikke afsluttes endeligt før byggetilladelsen foreligger.
Vi regner stadig med, at vi kan indvie vores nye fitness bygning i efteråret 2018.
Vi vil når byggetilladelsen foreligger igangsætte yderligere pengegivende aktiviteter der kan bidrage til at minimere vores låntagning i forbindelse med byggeriet.

Info-tavle.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal opsættes en info-tavle ved indkørsel fra Koltvej hvor vi kan annoncere arrangementer og informationer til beboere i området. Tom er tovholder i dette projekt der er meget tæt på afslutning. Tom vil supplere dette punkt.

Ny kunstgræsbane.
Vi arbejder videre med at skaffe foreningen en ny kunstgræsbane. Vi mener der er gode muligheder.
Pt. for at dette kan lykkes, da vores område har fået tilført betydelig flere indbyggere, hvorfor der fra kommunens side skal ske investering i området. Så chancen for at det lykkes har aldrig været større end nu. Det er fodbold bestyrelsen der arbejder med denne sag med Tom som tovholder. Derfor vil Tom supplere i sin beretning.

Ny ”Rytmehal”.
Ledelsen på Bavnehøjskolen har inviteret til møde i Dec. 2017 hvor de fremlagde ønske om en ny Rytmehal som vi i fællesskab skulle ansøge om ved Kommunen. Deltagere fra KHIF var Benedikte og undertegnede. Vi og flere andre foreninger i området har været med til at formulere denne ansøgning og den er indsendt til Kommunen ved årsskiftet.
Dette projekt vil nok blive en erstatning af skolens gamle hal, da denne står foran en kostbar renovering. Vi har ikke endnu nogen tilbagemelding fra kommunen.

Sponsorudvalg.
Vores sponsorudvelg har arbejdet videre med de pengegivende aktiviteter og der foreligger fortsat en strategi for det kommende år. Formand for sponsorudvalgt Tom Samsøe vil gøre rede for de nærmere detaljer i sin beretning.

Der har igen i år været salg af juletræer i Kolt (ved SuperBrugsen) og Hasselager (ved Fitness-lokale/fodbold omklædningsbygning).
Der har været afholdt Juletræes fest sammen med SuperBrugsen.

Herudover har der været afholdt en række sportslige aktiviteter der vil blive omtalt i afdelingernes beretninger.

Vi har aftalt, at samarbejdet med ledelsen på Bavnehøj skolen skal øges kraftigt og vi kan mærke at viljen til dette er til stede hos Skolelederen.

Vi vil stadig stræbe efter mangfoldigheden i vores forening. Det bliver nødvendigt med fortsat nytænkning hvis vi skal rumme de mange nye borgere i vores område og de forventninger de har til deres idrætsforening.

Afslutning.
Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til idrætsudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål.
Vi er taknemmelige for at I vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for KHIF

Tak til KHIF-Hallens bestyrelse og ledelse for et godt samarbejde, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.

Tak til Vicki for hjælp i overgangsperioden indtil vores nye kasserer fik adgang til vore konti i Banken.
Tak til Kurt for hjælp med ajourføring af hjemmesiden, da vores storstilede forsøg på at sætte en kommunikations ansvarlig ind i forretnigsudvalget faldt til jorden.

Tak til vores sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF, da vores muligheder ville være yderligere begrænset.

Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2018.

19.02.2018
Søren Quist Rasmussen
Formand


Læs også

Lions Club Kolt-Hasselager, Bagagerumsmarked 16-05-2018 kl. 15:00

Lions Club Kolt-Hasselager, Bagagerumsmarked

Lions Club Kolt/Hasselager afholder Lørdag den 26. maj 2018 fra kl. 09:00 - 14:00. KÆMPE bagagerumsmarked på P-pladsen ved SuperBrugsen, Kolt - Kolt Østervej 45. Kom...

Mixturnering 2018 15-05-2018 kl. 21:15

Mixturnering 2018

Klubmesterskab 2018 07-05-2018 kl. 21:22

Klubmesterskab 2018

Puljerne til årets klubmesterskab er nu klar. Der er i år både A, B og C række i herresingle. Der er en herredoublerække. Til gengæld har det ikke...

Ungdomstræning 2018 02-04-2018 kl. 21:47

Ungdomstræning 2018

Ungdomstræning i 2018 Træning hver torsdag: kl. 17.00-18.00 Begyndere kl. 18.00-19.00 Øvede

Malerfirma Abild-Hansen 01-04-2018 kl. 16:09

Malerfirma Abild-Hansen

Sponsoraftale med . Tjen penge til klubben uden at det koster dig noget.  KHIF har indgået en sponsoraftale med , hvor du kan støtte KHIF uden at det koster...

KHIF-Vin 2. kvartal 2018 24-03-2018 kl. 22:23

KHIF-Vin 2. kvartal 2018

Påsken nærmer sig med hastige skridt. Her er 2 rigtige gode bud på påskevinen. En hvidvin som er en tysk Riesling. Egenskaben af lethed, fylde, frugt og en blød blomsteragtig...

Aktivitetskalender 2018 08-03-2018 kl. 21:22

Aktivitetskalender 2018

Jane Gamst er Årets Leder i KHIF 2017 20-02-2018 kl. 07:40

Jane Gamst er Årets Leder i KHIF 2017

Jane har gennem de sidste seks år været en meget aktiv træner i KHIF Gymnastik....

Karsten Jenen & Lars M Andersen er Årets Idrætsudøver i KHIF 2017 20-02-2018 kl. 07:37

Karsten Jenen & Lars M Andersen er Årets Idrætsudøver i KHIF 2017

Karsten Jensen & Lars M Andersen er Årets Idrætsudøver i KHIF 2017 Karsten og Lars træner fitness begge...

Stræk-øvelser, iskias-smerter. 15-02-2018 kl. 00:01

Stræk-øvelser, iskias-smerter.

7 strækøvelser som lindrer ryg- og nervesmerter på ingen tid. En irriteret iskiasnerve kan forårsage ekstrem smerte i ryggen og benene, og de flest mennesker kommer til at...

Referat fra KHIF's generalforsamling 31/1 2018 06-02-2018 kl. 20:05

Referat fra KHIF's generalforsamling 31/1 2018

Referat af Generalforsamling KHIF Tennis 31. januar 2018 Valg af dirigent, Jesper Formandens beretning: Ove aflægger beretning om 2017 i tennisafdelingen og fremhæver nogle ting vi skal have fokus på...

KHIF-Vin 1. kvartal 2018 02-02-2018 kl. 20:29

KHIF-Vin 1. kvartal 2018

Så er vi i det nye år klar til at køre videre med en ny super vin! Efter en fantastisk succes med KHIF Vinen i 4. kvartal 2017, så er...

Fotografering i forbindelse med træning 20-10-2017 kl. 20:03

Fotografering i forbindelse med træning

Kære forældre til børn på et af børnegymnastik-holdene.   De forskellige gymnastikhold er nu kommet godt i gang med sæsonen.   Vi i bestyrelsen for...

KHIF-Vin 4. kvartal 2017 18-10-2017 kl. 20:24

KHIF-Vin 4. kvartal 2017

Så er vinene for årets sidste kvartal udvalgt af SuperBrugsen og MultiWine KHIF Vinen for 4. kvartal 2017 Så er vinene for årets sidste kvartal udvalgt af SuperBrugsen og MultiWine,...

Køb juletræ hos KHIF 14-10-2017 kl. 16:01

Køb juletræ hos KHIF

Støt KHIF. Køb juletræer i Hasselager og Kolt hver lørdag og søndag kl. 10-15 i december måned op til jul: Salgssted: Hasselager (Koltvej 45A / 45B): mellem KHIF-Fitness-bygning og KHIF-Fodbold...

Nytårsløb, 31-12- 2017 05-10-2017 kl. 07:00

Nytårsløb, 31-12- 2017

Thomas Gamst arrangerer Koltløb.dk - Nytårsløb, 31. december 2017 fra kl. 10:00. Løbet starter med fælles opvarmning på Torvet ved SuperBrugsen, Kolt. Du kan tilmelde dig 5...

Trænings-bånd 01-10-2017 kl. 00:01

Trænings-bånd

. Træningsbånd er produceret af latex (naturgummi). Træningsbånd er velegnet til styrketræning af både over- og underkroppen. Kan anvendes i forskellige opvarmningsøvelser og ryg-, styrke-, udholdenhed- og balanceøvelser. Træningsbånd...

Træningsmåtte, sort 01-09-2017 kl. 00:01

Træningsmåtte, sort

Sort træningsmåtte 181x61x1,5 mm. cPro9 Træningsmåtte med dimensionerne 180x60x1,5cm. Den store tykkelse på 1,5cm gør at du altid vil ligge komfortabelt, selv efter mange mavebøjninger. Længden på 180cm...

Hver torsdag for 60+ M/K  - 7. september går det ... 22-08-2017 kl. 10:00

Hver torsdag for 60+ M/K - 7. september går det ...

Torsdag 07. september er vi klar med den 23. sæson med senioridræt i KHIF. kl. 10.10 hver torsdag frem til jul er der mulighed for motion og hyggeligt samvær i...

Nyt klubhus

Indsamlet beløb til klubhusbyggeriet 
kr. 873.583,-