Vi står og mangler folk til hovedbestyrelsen og dermed som bonus kan skrive bestyrelsesarbejde
og frivilligt arbejde på CV'et  -  Er du interesseret ? - venligst kontakt os  -  khif@khif.info

Årsberetning 2018

Generalforsamling KHIF d. 19. februar 2019.

Vi byder velkommen til vores årlige generalforsamling.
Forretningsudvalgets beretning, vil omhandle dels aktiviteter i det forgangne år 2018 og dels de udfordringer der ligger i det kommende år.
Den sidste del vil dog være begrænset, da det er min 18 og sidste beretning, da jeg for et år siden bekendtgjorde, at jeg ikke genopstiller til en ny periode. Det skal således være den nyvalgte bestyrelse der sætter dagsorden for det kommende år.

På vores sidste generalforsamling fik vi fuldmagt af generalforsamlingen til at finde de 2 manglende medlemmer af forretningsudvalget. De lykkedes af finde en næstformand Morten og en sekretær Anita, så vi igen var 4 medlemmer i forretningsudvalget som anført i vore vedtægter.

Det viste sig senere at der opstod uenighed om den linie der skulle lægges for det fremtidige samarbejde i foreningen. Vi var således nødsaget til at afbryde samarbejdet med den nye næstformand. Vi var så igen på udkig efter en næstformand. Det lykkedes i slutningen af 2018 at finde frem til Gabriel som har accepteret at tage udfordringen op efter undertegnede.

De nye medlemmer skal selvfølgelig godkendes af generalforsamlingen.
Desværre har vores kasserer Annica valgt ikke at genopstille til forretningsudvalget. Vi har i skrivende stund ikke fundet en afløser for Annica og den 4 kandidat til forretningsudvalget men håber der igen kan gives fuldmagt til forretningsudvalget til at finde en person til de ledige poster.

Nyt byggeri.
På sidste generalforsamling havde vi en målsætning om at påbegynde byggeriet umiddelbart efter vores generalforsamling. Det var øjensynlig en smule optimistisk. Byggetilladelsen trak ud og der opstod problemer med det lån der skulle dække den million der manglede i finansering. Vi kunne ikke optage banklån, da der ikke fra Århus Kommune kunne udstedes lejetilladelse på mere end 10 år. Det betød at lånet skulle tilbagebetales på de 10 år, hvilket var umuligt at finansere over driften af bygningen.
Vi var således henvist til at tage lån i kommunekredit. For at optage et sådant lån skal Århus kommune kautionere for lånet.

Det lykkedes umiddelbart før sommerferien at opnå denne kaution fra Rådmanden. Vi havde i mellemtiden også fået en byggetilladelse så vi kunne opstarte byggeriet umiddelbart efter sommerferien.
Århus Kommune havde imidlertid kun givet fuldmagt til lån på 1 mill. Og ikke til en byggekredit på 3 mill. Som vi havde regnet med. Vi fik mundtlig tilsagn fra Sport og Fritid om at vi kunne gå i gang med byggeriet.
Det var imidlertid først efter Politikernes sommerferie engang i september, at vi fik tilsendt papirerne og kunne konstatere at der ikke kunne etableres byggekredit. På daværende tidspunkt var byggeriet i fuld gang. Det var således nødvendigt at få nogle af sponsorerne til at fremrykke indbetaling af sponsorat, samt at få Sport og Fritid til imod reglerne at udbetale en del af det bevilgede tilskud på 1.125.000,-.
På nuværende tidspunkt mangler vi kun slutopgørelsen som vi skal have på plads i løbet af den kommende uge.
Vi har stadig ikke modtaget ibrugtagnings tilladelse fra Kommunen. Det betyder, at vi stadig ikke kan få de sidste sponsorater udbetalt. Vi har derfor været nødsaget til at låne penge fra vores afdelings kasser for at færdiggøre projektet.
Vi havde afleverings forretning d. 21. dec. 2018

Ny kunstgræsbane.
Der arbejdes stadig på at skaffe foreningen en ny kunstgræsbane, finanseret af Aarhus Kommune. Der er ifølge de seneste forlydender meget positive forventninger til at det vil lykkes, da indstillingen er videregivet til byråds beslutning.
Tom Samsøe er tovholder i denne sag og kan nok supplere med oplysninger.

Ny Rytmehal.
Der ligger stadig en ansøgning indsendt af Bavnehøjskolen i fællesskab med bl.a. KHIF om ombygning af den kommunale hal. Jeg har d. 30 jan forhørt mig hos Skoleledelsen om der er kommet nyt til sagen. Det er der ikke.

Samarbejde med Bavnehøjskolen.
Der har været afholdt en aktivitestdag på Bavnehøjskolen d. 29.09.2018 hvor KHIF deltog med en frivillighedsstand. Det var tanken at vi derigennem kunne komme i kontakt med forældrene til de børn som også kommer i vores forening. Vores mål var at hverve frivillige til bestyrelses arbejde og andre aktiviteter. Fra KHIF deltog Morten og Anita. Vi har fået lidt udbytte af dagen, men desværre er en del af de kontakter som Morten modtog kun blevet lagret på Mortens private computer. Anita har dog præsenteret Gabriel som henvendte sig og nu opstiller til formand for KHIF.

Sponsorudvalg.
Vorres sponsorudvalg fortsætter som hidtil, men er blevet omstruktureret. Der er ikke længere en decideret formand. Medlemmerne har fordelt opgaverne mellem sig således at de hver har projekter hvor de er tovholder. De mødes og drøfter fælles udfordringer og forslag til nye aktiviteter. Der kan være mangler i min fremlæggelse her, men i så fald vil jeg bede medlemmerne der er her til stede korrigere mine oplysninger.

Yderligere aktiviteter.
Der har igen i år været salg af Juletræer fra spejderhytten og fra SuperBrugsen.
Der har ligeledes været salg af fyrværkeri ved SuperBrugsen.
Flere detaljer fra de udførende afdelinger.

Kommende opgaver.
Som jeg indledningsvis var inde på vil jeg begrænse mig her, da jeg efter dette møde afgår som formand.
Jeg kan nævne nogle nødvendige aktiviteter.

-Supplering af forretningsudvalg til i alt 4 personer.

-Der skal findes en afdeling eller en leder der vil varetage aktiviteter i vores nybyggede spinning rum, så vi får supplerende indtægter herfra og nye medlemmer til foreningen.

-Der skal lægges rammer for brugen af vores nye klublokale som vi sidder i nu. Herunder en ordning der sikrer en service i forbindelse med aktiviteter her i lokalet. Vi påtænker at dette skal ske i samarbejde med Hallens Cafeteria om udvidelse til 2 serverings steder.

-Indkøring af nyt regnskabssystem skal afsluttes.

-Der er behov for en revision af vores vedtægter i den kommende periode. Det skulle være sket i 2018 men blev fortrængt af byggesagen.

Vi vil stadig stræbe efter mangfoldigheden i vores forening. Det bliver nødvendigt med fortsat nytænkning hvis vi skal rumme de mange nye Borgere i vores område og de forventninger de har til deres idrætsforening.

Afslutning.
Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til Idrætsuudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål.
Vi er taknemmelige for at I vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for KHIF

Tak til KHIF Hallens bestyrelse og ledelse for et godt samarbejde, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.

Tak til Kurt for hjælp med ajourføring af hjemmesiden og arbejdet med håndtering af fitness medlemskaber.

Tak til vores Sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF, da vores muligheder ville være yderligere begrænset.

Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2019.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde, i de forløbne 18 år jeg har været formand for foreningen. Det har givet mig en stor berøringsflade i området og mange gode oplevelser og udfordringer.
Tak til de mange kollegaer der i tidsrummet har været igennem bestyrelser og udvalg.
Hvis Generalforsamlingen godkender, overdrager jeg foreningsledelsen i gode hænder til unge og initiativrige personer.

Jeg ønsker KHIF alt godt fremover.

Læs også

19-11-2019 kl. 12:58

Slyngetræner

TRX træning eller slyngetræner er et træningsredskab der effektivt kan træne hele kroppen. TRX træning er især effektivt til at træne core stabilitet og styrke, men kan også anvendes...

09-11-2019 kl. 01:00

Kostvejledning.  - Vejen til vægttab og sundere livsstil (forsøgsordning). Pr. 01. januar 2020 tilbyder KHIF-Fitness, 8 af vores medlemmer et...

Kostvejledning.  - Vejen til vægttab og sundere livsstil (forsøgsordning). Pr. 01. januar 2020 tilbyder KHIF-Fitness, 8 af vores medlemmer et tilbud efter først til mølle princippet på en personlig kostplan...

08-11-2019 kl. 18:00

Køb juletræ hos KHIF

Støt KHIF. Køb juletræer i Hasselager og Kolt hver lørdag og søndag kl. 10-15 i december måned op til jul: Salgssted: Hasselager (Koltvej 45A / 45B): ved KHIF-Fitness-bygning. • 30....

01-11-2019 kl. 12:39

Powerband

Elastikkerne kan benyttes til ekstremt mange forskellige øvelser som  eksempelvis pullups og strækøvelser. Enhver kan tage en pullup med den rigtige  hjælp fra en PowerBand elastik. Holdbarheden på cPro9 Crossfit PowerBand...

30-10-2019 kl. 20:00

KHIF-Vin, 4. kvartal

Så er vi klar med 4. kvartals tre KHIF vine Der er repræsentanter fra KHIF, skænke gratis smagsprøger på Som noget nyt har vi en rødvin (Three Peaks , Cotes...

29-10-2019 kl. 18:00

Lions Klub Kolt-Hasselager BANKO

Lions Klub Kolt-Hasselager afholder KÆMPE BANKO i KHIF-Hallen, Koltvej 43, søndag 24. november 2019 kl.14:00 (Dørene åbnes kl.12:30) Der spilles om mange fine gevinster: VIND - VIND...

27-10-2019 kl. 21:00

Nytårsløb, 31-12- 2019

Thomas Gamst arrangerer Koltløb.dk - Nytårsløb, 31. december 2019 fra kl. 10:00. Løbet starter med fælles opvarmning på Torvet ved SuperBrugsen, Kolt. Du kan tilmelde dig 5...

19-09-2019 kl. 23:00

Nye fliser / terrasse

  Så blev der lagt fliser ved Fitness-bygningen, ved hovedindgangen (til fitness/omklædning)  og på terrassen ud mod boldbanerne. Der er ligeledes lagt fliser så man kan gå...

14-08-2019 kl. 12:00

KHIF-Vin, 3. kvartal

Så er vi klar med 3. kvartals tre KHIF vine Der er repræsentanter fra KHIF, skænke gratis smagsprøger på rødvin, rosevin eller hvidvin fra Portugal, Lisaboa Mere info om (rødvin):...

14-05-2019 kl. 20:00

Har dit barn hælsmerter i forbindelse med sport ?

Mange børn i alderen 9-15 år døjer med hælsmerter, grundet vækst. Dette kan desværre medføre, at barnet har smerter i forbindelse med sport, idræt og fritidsaktiviteter. Solemaids er indlægssåler, der...

28-04-2019 kl. 12:03

Tennissportens Dag lør. d. 4. maj

KHIF Tennis holder åbent hus på Tennissportens Dag lør. d. 4. maj Både medlemmer og nysgerrige inviteres til Tennissportens Dag lørdag den 4. maj. Alle er velkomne til en sjov...

27-04-2019 kl. 00:39

KHIF-Vin, 2. kvartal

Så er vi klar med 2. kvartals tre KHIF vine Der er repræsentanter fra KHIF, skænke gratis smagsprøger på rødvin og rosevin fra italienske Montenero, og en italiensk hvidvin fra...

26-04-2019 kl. 20:12

Træning flyttes til onsdag

Kære Alle Træning for både børn og voksne flyttes til onsdag: Kl. 17 - 18.30 Juniortræning Kl. 18.30 - 19.30 Træning for voksne

21-04-2019 kl. 21:14

Tilmelding til klubmesterskab 2019

Så er der hængt tilmeldingslister til klubmesterskaber op i klubhuset. Skynd jer at tilmelde jer til årets klubturnering!

15-04-2019 kl. 06:00

Balance

Træn balancen med effektive balanceøvelser. Det er vigtigt, at du træner din balance, især hvis du har problemer med dine led på – det forbedrer musklernes samarbejde omkring det enkelte...

29-03-2019 kl. 10:00

KHIF "Godteposen".

KHIF "Godteposen" har for salg af juletræer 2018 uddelt en del af overskuddet til de ansøgte KHIF-afdelinger. • Vedligeholdelse, udendørs arealer ved KHIF-Klubhus/KHIF-Fitness/KHIF-Fodbold omklædningsbygning. • KHIF-Klubhuslokale. • KHIF-Fodbold, Udlandstur. •...

20-03-2019 kl. 16:00

Kr. 1.000,- til etablering af KHIF-klublokale

Skal du på "murstens-væggen" som er placeret i KHIF-Fitness lokalet med navn ? Alle personer der indbetaler min. kr. 1.000,- kan komme derpå. KHIF arbejder stadig videre med indsamlingen til...

01-03-2019 kl. 00:01

Siddecykel ("Sofa-cykel")

Spirit CR800 er en siddecykel i høj kvalitet, med et tungt svinghjul på hele 13,5kg samt et bredt udvalg af programmer og funktioner med op til 40 niveauer af modstand....

26-02-2019 kl. 10:00

Indbydelse / indvielse

I anledning af, at Idrætsforeningen har udvidet med endnu en bygning, vil det glæde os, at se klubbens medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere, frivillige, bestyrelses-kollegaer og leverandører til reception fredag...

22-02-2019 kl. 18:15

Ny formand i KHIF-hovedforeningen

Farvel til Søren Quist og goddag til Gabriel Lund. Efter 18 år som formand i KHIF-Hovedforening har Søren Quist valgt at sige farvel og lade yngre kræfter overtage dette hverv....

21-02-2019 kl. 18:00

Marianne Dahl Jensen er Årets Idrætsudøver KHIF 2018

Marianne Dahl Jensen er Årets Idrætsudøver i KHIF 2018 Du har været medlem af gymnastik KHIF i mange år, har ikke lige...

KHIF Kunstgræs project

Kæmpe BANKO


KHIF-Hallen

24. nov. 2019

Køb juletræ hos KHIF.

Lørdage og søndage
i december måned
10:00 - 15:00

Hasselager: v/Hallen
Kolt: v/SuperBrugsen

Det STORE juletræ tændes
på Torvet v/SuperBrugsen

Søn. 01. dec. 2019 ca. kl. 11:30
hvor julemanden kommer
Børnene kan aflevere deres julesok
(kan afhentes 14. dec. 2019)

SuperBrugsen i samarbejde 
med 
KHIF, Lions Club, 
Bering Amatør Teater og
Grundejerforeningen i centeret

Klik her og se dagen program

Facebook: KHIF


 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder

Nytårsløb

kun for sjov

Fyrværkeri


Torvet v/SuperBrugsen

Lør. 28. dec. 2019, 10-18
Søn. 29. dec. 2019 10-18
Man. 30. dec. 2019 10-20
Tir. 31. dec. 2019 10-15