Vi står og mangler folk til hovedbestyrelsen og dermed som bonus kan skrive bestyrelsesarbejde
og frivilligt arbejde på CV'et  -  Er du interesseret ? - venligst kontakt os  -  khif@khif.info

Badmintonbestyrelse

Formand

Svend-Erik Hejl

svenderikhejl@webspeed.dk

21 62 43 12

21 62 43 12

Kasserer

Anders Monberg

anders8320@gmail.com

41 41 80 05

Bestyrelsesmedlem

Ove Hansen

ovebhansen@stofanet.dk

60 67 58 46

60 67 58 46

Bestyrelsesmedlem

Henrik Pedersen

henrik.pedersen@stab.rm.dk

Bestyrelsesmedlem

Tommy Jensen

antoma134@live.dk

61 68 62 55

Bestyrelsesmedlem

Mads Samsøe Justesen

mads.justesen@gmail.com

3070 2821

Smartphone udgave

Smartphone udgave, beta version, se "Bestyrelse" på nedenstående link:

Bestyrelse

KHIF Kunstgræs project

Facebook: KHIF


 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder