Vi står og mangler folk til hovedbestyrelsen og dermed som bonus kan skrive bestyrelsesarbejde
og frivilligt arbejde på CV'et  -  Er du interesseret ? - venligst kontakt os  -  khif@khif.info

Fotografering i forbindelse med træning

Kære forældre til børn på et af børnegymnastik-holdene.
 
De forskellige gymnastikhold er nu kommet godt i gang med sæsonen.
 
Vi i bestyrelsen for KHIF Gymnastik har siden sæsonstart oplevet, at mange gerne vil tage billeder eller videoer i forbindelse med gymnastik-træningen.
 
Vi vil henstille jer til kun i begrænset omfang at tage billeder og video i forbindelse med træning. Fotografering kan virke forstyrrende for træningen for jeres og andres børn.
 
Endvidere henstiller vi til, at der kun tages billeder eller videoer af eget barn.
Tages der billeder hvor andre børn end ens eget barn fremtræder på, så anmoder vi om, at disse billeder ikke bruges på sociale medier.
 
Tak for jeres forståelse
 
Fortsat god gymnastik-sæson.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i KHIF Gymnastik

 

Gymnastik sponsorer

Nyt klubhus

Indsamlet beløb til klubhusbyggeriet 
kr. 873.583,-