Petanque bestyrelse

Formand

Ove Zaupper

vzaupper@gmail.com

2420 4801

Næstformand

Grethe H. Krogh

ghk@stofanet.dk

6128 8373

8628 3754

Kasserer

Vibeke Jensen

vrj123@stofanet.dk

2126 7338

8697 9697

Sekretær

Lisbeth Sørensen

lskattrup@live.dk

2651 7315

8628 3225

Suppleant

Dorte Balk Mouritsen

dbm@email.dk

2532 9121

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Frivilling ved valg

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder