KHIF sælger juletræer i Kolt (v/SuperBrugsen, Kolt Østervej 37) og Hasselager (v/KHIF-Klubhus, Koltvej 45A) mere info ....

Finaledag og klubfest lørdag 4/9 – 2021

Finalerne i klubmesterskabet spilles fra kl. 10 lørdag d. 4/9, det endelige program følger snarest.

Kom op og hep! Der serveres pølser og øl/vand til alle tilskuere (og også til spillerne)


Samme dag om aftenen fra kl. 18 holder vi klubfest. Medbring selv drikkevarer, kød og bestik. Så sørger klubben for salater og at tænde op i grillen. Det plejer at være superhyggeligt, så kom og vær med. Det er gratis at deltage. Tilmelding: sms til Jesper på 2029 2781 senest d. 29/8

Nye nøgler, drivein, træning og tilmelding til klubmesterskab

Nøgleombytning:
Vi har i dag skiftet låsene til banerne og klubhuset. Hvis I ikke allerede har fået en ny nøgle kan I ombytte jeres nøgle hos mig (Svanlevvej 97, mit tlf.72201861 (evt. Malene 60953336)).

Start på drivein:
Drivein tennis starter på tirsdag (13/4) kl. 18 - Man møder bare op, så spilles med skiftende makkere. Alle er velkomne

Start på træning:
Træning for børn starter på onsdag (14/4) kl. 17-18.30.
Træning for voksne (både begyndere og mere øvede) starter også på onsdag (14/4) kl. 18.30-20

Klubmesterskab:
Der er hængt tilmeldingslister op i klubhuset. Man kan tilmelde sig enten ved at skrive sig på listen i klubhuset eller ved at sende en mail til post@xlgrafik.dk. Sidste frist for tilmelding er 1. maj.

Kontingentindbetaling:
Hvis I ikke allerede har gjort det, vil vi bede jer indbetale kontingent for den nye sæson. Kontingentsatserne og kontonr kan ses her:
https://kolt-hasselager-if.dk/sportsgrene/tennis/kontingent-2021

Sæsonstart 2021

Foråret er kommet og en ny tennissæson starter! Alle baner er klare til spil.

Aktivitetskalenderen for den kommende sæson er online (klik på fanebladet til højre).

Kontingent:
Hvis I ikke allerede har gjort det vil vi bede jer indbetale kontingent for den nye sæson. Kontingentsatserne er de samme som sidste år (https://kolt-hasselager-if.dk/sportsgrene/tennis/kontingent-2021). Bemærk ny bankkonto: Reg.nr. 1688 kontonr. 3232 157576

Standerhejsning søndag 11/4:
Vi markerer sæsonstarten med standerhejsning søndag d. 11/4 kl. 10. Ved standerhejsning vil der være mulighed for køb af bolde, nøgleombytning og spil på banerne.

Nye nøgler:
Søndag d. 11/4 skifter vi låse til anlæg og klubhus. Nøgler kan ombyttes til standerhejsning og senere efter aftale med kasseren.

Referat af Årsmøde KHIF Tennis 23/2 2021

Valg af dirigent, Claus
Valg af referant, Simon

Formandens beretning:

Jesper aflægger beretning om 2020 i tennisafdelingen. Jesper fremhæver i hans beretning.

- 2020 som var præget af corona restriktioner men som ikke har ramt tennis så hårdt.
- 2020 præget af en del aflysninger, standerhejsning, juniortræning, åbenthus og klubfest.
- Drive-in har været en succes i 2020 med mange spillere også nye medlemmer.
- Klubmesterskaber blev gennemført dog med udsættelse af finaledag pga. dårlig vejr.
- Arbejdet med nye vedtægter i hovedforeningen endeligt faldt på plads.
- Finansiering af fodbold kunstgræsbane på plads og vi må forvente gener ifb. byggeri.
- Støjhegn forventes opført i løbet af 2021. Her må vi også forvente gener ifb. byggeri.
- Der har været en del indbrud og hærværk i klubhuset. Bestyrelsen vil arbejde på løsninger.
- Tak til Ole for et flot arbejde med vedligehold af baner og anlæg.
- Tak til Brian for at lave nyt tag på overdækning.
- Tak til vores sponsore.

Regnskabsaflæggelse v/Mikael:

- Fremlæggelse af regnskab og budget.
- Regnskab og budget godkendes.
- Medlemstal i 2020 (90)

Valg af bestyrelsen:

- Jesper genvalgt til formand i 2 år.
- Ove genvalgt til bestyrelsen i 2 år.
- Mikael genvalgt som kasser i 2 år.
- Ole genvalgt til banemand.
- Revisor genvalgt.

Det kommende års arbejde:

- Topkapning af træer bagved bane 1-3 (Bestyrelsen kontakter kommunen)
- Alm. vedligeholdese

Eventuelt:

- Forslag om at tilbyde vintermedlemsskab igen efter stor succes i år.
- Forslag om at udskifte låse og alle nøgler til anlæg og klubhus.
- Ole udtrykker stor tak til dem der har hjulpet med vedligehold af anlæg.

Årsmøde 23. februar kl. 20 - ONLINE

KHIF Tennis inviterer alle medlemmer til årsmøde 23. februar 2021 kl. 20. Årsmødet afholdes online.

Årsmødet er en god mulighed for at diskutere og komme med forslag til aktiviteter i det kommende år. Så vi opfordrer alle til at deltage. I år afholdes mødet online via Zoom (link til mødet længere nede).

Dagsorden:
0) Valg af dirigent
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
3) Det kommende års arbejde
- aktiviteter i den kommende år
- Vedligeholdelse af anlægget
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
På valg er formand Jesper Schneider, kasserer Mikael Poulsen og Ove Hansen
Alle tre er villige til genvalg, men friske kræfter til bestyrelsen er meget velkomne
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Deltage ved at klikke på nedenstående link:

Join Zoom Meeting

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66261620148?pwd=cUZrUHFZZnlvT2ZZM2FIdmFzT25YUT09

Finaledag og klubfest lørdag 19/9

Så er programmet klar for finalerne i klubmesterskabet, som spilles fra kl. 10 lørdag d. 19/9:
KL. 10.00
Bane 1: Finale Herre Double (Gerhard/Kim vs. Lars/Simon)
Bane 2: Finale Herre B (Morten vs. Jacob)
Kl. 12.00 (ca.)
Bane 1: Finale Herre A (Nils vs. Simon)
Bane 2: Finale Herre C (Rudi vs. Mogens)

Kom op og hep! Der serveres pølser og øl/vand til alle tilskuere (og også til spillerne)

Samme dag om aftenen holder vi klubfest. Medbring selv drikkevarer og kød. Så sørger klubben for salater og at tænde op i grillen. Det plejer at være superhyggeligt, så kom og vær med. Det er gratis at deltage. Tilmelding: sms til Ove på 6067 5846

Finalerne i klubmesterskabet udskydes

Vejrudsigten til på lørdag ser desværre ikke særlig god ud. Finalerne i klubturneringen og klubfesten bliver derfor udskudt - der bliver snarest meldt en ny finaledag ud.

Husk dog at få afviklet de sidste kampe, der mangler inden finalerne, hurtigst muligt.

Tennis klubhus er åbent igen

Kommunen har meddelt at de nye retningslinjer ifm. "udvidet genåbning, fase 2" gør at vi igen må bruge klubhuset.

I skal dog fortsat være opmærksom på:
- Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om afstand og hygiejne
- Forsamlingsforbuddet for mere 10 personer

Drivein tennis starter på tirsdag d. 12/5

Kære Alle

Drivein tennis starter på tirsdag kl. 18 og hver efterfølgende tirsdag resten af sæsonen. Til drivein tennis møder man blot op med sin ketsjer, så bliver der spillet doubler mellem de fremmødte - alle medlemmer er velkomne!

Vær obs på at corona-forholdsreglerne fortsat gælder. Dvs. husk at spritte grundigt af inden hvert spil, hold afstand og lad være med at forsamles mere end 10 sammen - heller ikke efter spil.

Mvh
KHIF Tennis bestyrelsen

Træning aflyst og drivein udsat

Pga. corona-situationen har vi desværre måttet aflyse træning for både børn og voksne i 2020 sæsonen. Vi håber at kunne tilbyde nogle enkeltstående træningsarrangementer i maj/juni.

Start på drivein tennis om tirsdagen er udsat til 12/5.


Banerne er åbne for bookninger jf. nedenstående retningslinjer

Sæsonstart 2020

Tennisbanerne er gjort klar til spil.

Bestyrelsen har spurgt myndighedernes coronahotline om hvordan vi skal forholde os i denne tid. Meldingen er at man godt må dyrke udendørs sport sålænge man holder afstand og overholder hygiejnepåbud om håndvask mv..

Banerne er derfor åbne, men vi beder alle medlemmer være opmærksomme på:
- I skal selv sørge for hygiejne og afspritning. Klubben rengører ikke håndtag, banekost, pointkugler mv.
- Man må ikke samles mere end 10 og I skal holde sikker afstand til hinanden.
- Kommunen har påbudt os at holde klubhuset lukket. Dette må derfor ikke benyttes.


P.S. Husk at indbetale kontingent senest 30/4 (men gerne før).

Referat fra årsmødet 30. januar 2020

Tak for et godt årsmøde!

Referat:
0) Valg af dirigent
Rasmus blev valgt

1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
Jesper fremlagde beretning:
- KHIF har fået nye vedtægter. I forhold til det første udkast har Tennis fået gennemført vores hovedkritikpunkter - herunder at afdelingen selv råder over egne midler.
- KHIF's fælles sponsorudvalg går lige nu mod et meget lavt aktivitetsniveau, men det kan måske ændre sig da det er på tale at SuperBrugsen sponsoratet måske lukkes op til andre afdelinger.
- Åbent hus var ikke en succes ift. at skaffe nye medlemmer. Næste år indgår vi istedet i skolens idrætsdag en lørdag i maj
. DriveIn kørte rigtig godt
- Mixturnering blev ikke gennemført pga. for få tilmeldte
- Bestyrelsen takkede de medlemmer, der har hjulpet med vedligehold af baner mv.
- En gruppe i Fodbold arbejder på at etablere en kunstgræsbane på grusbanen ved siden af tennisbanerne. Der indgås dialog med denne gruppe.


2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.

3) Det kommende års arbejde
- Dialog med gruppe omkring kunstgræsbane
- Vedligehold af baner og omgivelser - herunder nyt tag på udhæng og (måske) nye net.
- Dialog med skolen om hvorvidt de vil låne baner til idræt og om de kan holde opsyn på børn i frikvartererne
- Evt. ansøgning til Lions Club og Hasselager Borgerforening
- Jan Dikland starter en gruppe, der gerne vil prøve at spille
- Malene og Ilse arrangerer en tøsetennis dag

4) Budget for det kommende år
Budgettet blev godkendt.

5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen blev genvalgt

6) Valg af revisor
Dorthe Friis blev genvalgt

7) Eventuelt

Årsmøde (generalforsamling) 30. januar 2020 kl. 19 i Tennis klubhus

KHIF Tennis inviterer alle medlemmer til årsmøde (generalforsamling) torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19 i Tennis klubhuset.

Årsmødet er en god mulighed for at diskutere og komme med forslag til aktiviteter i det kommende år. Så vi opfordrer alle til at møde op.

Dagsorden:
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
3) Det kommende års arbejde
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
På valg er Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen (begge modtager genvalg)
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Afdelingen er som sædvanlig vært ved en kop kaffe med franskbrød og vand eller øl.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Køb juletræ hos KHIF.

Lørdage og søndage
1.-4. advent før jul
10:00 - 15:00

Hasselager: v/Hallen
Kolt: v/SuperBrugsen

Fyrværkeri


Torvet v/SuperBrugsen

Ons. 29. dec.2021 kl.10-20
Tor. 30. dec.2021 kl.10-20
Fre. 31. dec.2021 kl.10-15

Nytårsløb

kun for sjov

Facebook: Tennis

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder