Referat af Årsmøde KHIF Tennis 23/2 2021

Valg af dirigent, Claus
Valg af referant, Simon

Formandens beretning:

Jesper aflægger beretning om 2020 i tennisafdelingen. Jesper fremhæver i hans beretning.

- 2020 som var præget af corona restriktioner men som ikke har ramt tennis så hårdt.
- 2020 præget af en del aflysninger, standerhejsning, juniortræning, åbenthus og klubfest.
- Drive-in har været en succes i 2020 med mange spillere også nye medlemmer.
- Klubmesterskaber blev gennemført dog med udsættelse af finaledag pga. dårlig vejr.
- Arbejdet med nye vedtægter i hovedforeningen endeligt faldt på plads.
- Finansiering af fodbold kunstgræsbane på plads og vi må forvente gener ifb. byggeri.
- Støjhegn forventes opført i løbet af 2021. Her må vi også forvente gener ifb. byggeri.
- Der har været en del indbrud og hærværk i klubhuset. Bestyrelsen vil arbejde på løsninger.
- Tak til Ole for et flot arbejde med vedligehold af baner og anlæg.
- Tak til Brian for at lave nyt tag på overdækning.
- Tak til vores sponsore.

Regnskabsaflæggelse v/Mikael:

- Fremlæggelse af regnskab og budget.
- Regnskab og budget godkendes.
- Medlemstal i 2020 (90)

Valg af bestyrelsen:

- Jesper genvalgt til formand i 2 år.
- Ove genvalgt til bestyrelsen i 2 år.
- Mikael genvalgt som kasser i 2 år.
- Ole genvalgt til banemand.
- Revisor genvalgt.

Det kommende års arbejde:

- Topkapning af træer bagved bane 1-3 (Bestyrelsen kontakter kommunen)
- Alm. vedligeholdese

Eventuelt:

- Forslag om at tilbyde vintermedlemsskab igen efter stor succes i år.
- Forslag om at udskifte låse og alle nøgler til anlæg og klubhus.
- Ole udtrykker stor tak til dem der har hjulpet med vedligehold af anlæg.

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Facebook: Tennis

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder