Mødeplan 2024/2025

 

Alle møder foregår i KHIF-Klubhus, Koltvej 45.

Venligst meld afbud til ole.wagner@hotmail.com og send en stedfortræder, så vi sikrer samarbejde og repræsentation for afdelingerne på møderne

Dato Tid  
Torsdag 23. maj  2024 19:00 FU møde
Mandag 10. juni  2024 19:00 Hovedbestyrelsesmøde 1
Tirsdag 03. september 2024 19:00 FU møde
Onsdag 18. september 2024 19:00 Hovedbestyrelsesmøde 2
Tirsdag 19. november 2024 19:00 FU møde
Torsdag 05. december 2024 19:00 Hovedbestyrelsesmøde 3 + julefrokost
Onsdag 12. februar 2025 19:00 FU møde
Tirsdag 25. februar 2025 19:00 Hovedbestyrelsesmøde 4
Torsdag 13. marts  2025  19:00 Generalforsamling for året 2024

Hovedbestyrelsen

Formand

Ole Wagner

formand@kolt-hasselager-if.dk

2912 3106

Som formand sidder Ole med det primære ansvar for driften af hele foreningen og dens underafdelinger.

Næstformand

Tina Kamp

tinakampsmedegaard@gmail.com

2814 1706

Som næstformand for forretningsudvalget og hovedbestyrelsen står Tina, sammen med Ole, for driften af hele foreningen og dens underafdelinger.

Kasserer

Morten Olsen

kasserer@kolt-hasselager-if.dk

4013 7878

Som kasserer i både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, så sidder Morten med det primære ansvar for hele foreningens økonomi.
Morten er udover dette repræsentant for forretningsudvalget i KHIF Hallens bestyrelse.

Sekretær

Peter Lynnerup

sekretaer@kolt-hasselager-if.dk

6134 9949

Som sekretær og hovedbestyrelsesmedlem er Peter personen, som ved hvad der bliver besluttet på møder og har fingeren på pulsen. Dette er imens at han samtidig er repræsentant i sponsorudvalget for KHIF.

Suppleant

VAKANT

Samt formand for de enkelte afd.

Formand for KHIF badminton

Heidie Foerson

heidiefoerson@hotmail.com

5190 8790

Formand for KHIF fitness

Dortte Friis

dola@frila.dk

3023 5254

Formand for KHIF fodbold

Kim L Kristiansen

kimk8000@gmail.com

2217 2223

Formand for KHIF Gymnastik

Gitte Tang Kristensen

gitte@tangkristensen.dk

4418 0838

Formand for KHIF tennis

Simon P. Nielsen

post@xlgrafik.dk

2845 2011

Formand for KHIF volleyball

Michael Feile

michaelfeile@gmail.com

3118 1191

Revisor

Revisor

Dansk Revision

tbis@danskrevision.dk

87 33 12 03

Intern revisor

Kurt Nielsen

kk1@mail.dk

2277 2108

8628 7108

Medlemskøb (Tøj)

Brugernavn: KHIF
Password: KHIF123

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder