Vi står og mangler folk til hovedbestyrelsen og dermed som bonus kan skrive bestyrelsesarbejde
og frivilligt arbejde på CV'et  -  Er du interesseret ? - venligst kontakt os  -  khif@khif.info

Hovedbestyrelsen

Formand

Søren Quist

formand@kolt-hasselager-if.dk

4013 8157

Som formand sidder Søren med det primære ansvar for driften af hele foreningen og dens underafdelinger.
Søren er samtidig en bærende kerne i byggeudvalget som står for opførelsen af vores kommende fitness center.

Næstformand

Gabrial Lund

naestformand@kolt-hasselager-if.dk

5380 2611

Som næstformand for forretningsudvalget og hovedbestyrelsen står Gabrial, sammen med Søren, for driften af hele foreningen og dens underafdelinger.

Kasserer

Annica Lund Nørmølle-Hansen

alnh.khif@gmail.com

3029 9248

Som kasserer i både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, så sidder Annica med det primære ansvar for hele foreningens økonomi.
Annica er udover dette repræsentant for forretningsudvalget i KHIF Hallens bestyrelse.

Sekretær

Anita Okkels

sekretaer@kolt-hasselager-if.dk

3161 1109

Som sekretær og hovedbestyrelsesmedlem er Anita personen, som ved hvad der bliver besluttet på møder og har fingeren på pulsen. Dette er imens at hun samtidig er repræsentant i sponsorudvalget for KHIF.

Samt formand for de enkelte afd.

Formand for KHIF Gymnastik

Benedikte Holm Svensson

Benediktejrgensen@gmail.com

5195 6677

Formand for KHIF fodbold

Frederik Bonnez

fbonnez@gmail.com

4186 2903

Formand for KHIF fitness

Susanne Kjær

susanne.kjaer@webspeed.dk

2167 3733

Formand for KHIF badminton

Svend Erik Hejl

svenderikhejl@webspeed.dk

2162 4312

Formand for KHIF petanque

Ove Zaupper

zov@stofanet.dk

8624 2331

Formand for KHIF tennis

Ove Hansen

ovebhansen@stofanet.dk

6067 5846

Formand for KHIF håndbold

Louise Zaupper

lzaupper@icloud.com

2993 2857

Formand for KHIF volleyball

Michael Feile

michaelfeile@gmail.com

3118 1191

Revisor

Revisor

Dansk Revision

tbis@danskrevision.dk

87 33 12 03

Intern revisor

Kurt Nielsen

kk1@mail.dk

2277 2108

8628 7108

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder