Vi står og mangler folk til hovedbestyrelsen og dermed som bonus kan skrive bestyrelsesarbejde
og frivilligt arbejde på CV'et  -  Er du interesseret ? - venligst kontakt os  -  khif@khif.info

Hovedbestyrelsen

Formand

Søren Quist

formand@kolt-hasselager-if.dk

4013 8157

Som formand sidder Søren med det primære ansvar for driften af hele foreningen og dens underafdelinger.
Søren er samtidig en bærende kerne i byggeudvalget som står for opførelsen af vores kommende fitness center.

Næstformand

naestformand@kolt-hasselager-if.dk

Kasserer

Annica Lund Nørmølle-Hansen

kasserer@kolt-hasselager-if.dk

3029 9248

Som kasserer i både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, så sidder Annica med det primære ansvar for hele foreningens økonomi.
Annica er udover dette repræsentant for forretningsudvalget i KHIF Hallens bestyrelse.

Sekretær

Anita Okkels

sekretaer@kolt-hasselager-if.dk

3161 1109

Som sekretær og hovedbestyrelsesmedlem er Anita personen, som ved hvad der bliver besluttet på møder og har fingeren på pulsen. Dette er imens at hun samtidig er repræsentant i sponsorudvalget for KHIF.

Samt formand for de enkelte afd.

Formand for KHIF Gymnastik

Benedikte Holm Svensson

Benediktejrgensen@gmail.com

5195 6677

Formand for KHIF fodbold

Tom Samsøe Hansen

tomshansen@outlook.dk

3010 8418

Formand for KHIF fitness

Susanne Kjær

susanne.kjaer@webspeed.dk

2167 3733

Formand for KHIF badminton

Svend Erik Hejl

svenderikhejl@webspeed.dk

2162 4312

Formand for KHIF petanque

Ove Zaupper

zov@stofanet.dk

8624 2331

Formand for KHIF tennis

Ove Hansen

ovebhansen@stofanet.dk

6067 5846

Formand for KHIF håndbold

Louise Zaupper

lzaupper@icloud.com

2993 2857

Formand for KHIF volleyball

Michael Feile

michaelfeile@gmail.com

3118 1191

Revisor

Revisor

Dansk Revision

mso@danskrevision.dk

89 36 12 12

Intern revisor

Kurt Nielsen

kk1@mail.dk

2277 2108

8628 7108

Kæmpe BANKO


KHIF-Hallen

25. nov. 2018

Køb juletræ hos KHIF.

Lørdage og søndage
i december måned
10:00 - 15:00

Hasselager: v/Hallen
Kolt: v/SuperBrugsen

Det STORE juletræ tændes
på Torvet v/SuperBrugsen

Lør. 01. dec. 2018 ca. kl. 10:30
hvor julemanden kommer
Børnene kan aflevere deres julesok
(kan afhentes 15. dec. 2018)

SuperBrugsen i samarbejde 
med 
KHIF, Lions Club, 
Bering Amatør Teater og
Grundejerforeningen i centeret

Nytårsløb

kun for sjov

Nyt klubhus

Indsamlet beløb til klubhusbyggeriet 
kr. 873.583,-