Vi står og mangler folk til hovedbestyrelsen og dermed som bonus kan skrive bestyrelsesarbejde
og frivilligt arbejde på CV'et  -  Er du interesseret ? - venligst kontakt os  -  khif@khif.info

Fælles sponsorudvalg

Fodbold

Tom Samsøe Hansen

tomshansen@outlook.dk

3010 8418

8628 3068

Fitness

Peter Jørgensen

connie.peter@mail.dk

6045 6315

8628 0307

Håndbold

Gitte Brix Andersen

gitte@brix-andersen.dk

2629 1941

Badminton

Svend-Erik Hejl

svenderikhejl@gmail.com

2162 4312

2162 4312

KHIF hovedafdelingens sponsorudvalg

Formålsparagraf:

Store sponsorater til gavn for hele klubben skal indgås via det fælles sponsorudvalg. Store sponsorater defineres som udgangspunkt med en beløbsgrænse over 25.000 kr. Dog kan dette fraviges, hvis sponsoratet er en del af en større, specifik indsats/opgave i den enkelte afdeling

De enkelte afdelinger kan selvstændigt indgå konkrete sponsorater, som er målrettet den enkelte afdeling. Her kan nævnes sponsorater til spilletøj, reklameskilte, bandereklamer o.l. Det er vigtigt, at medlemmerne holder hinanden orienteret om, hvilke virksomheder man har kontaktet, så disse ikke løbes på dørene af 3-4 forskellige afdelinger.

Der er dog intet til hinder for, at f.eks. fitness kan kontakte én af fodbolds sponsorer, så længe man gør opmærksom på, at man er klar over at firmaet allerede sponsorer en anden af klubbens afdelinger.


Nyt klubhus

Indsamlet beløb til klubhusbyggeriet 
kr. 873.583,-