KHIF sælger juletræer i Kolt (v/SuperBrugsen, Kolt Østervej 37) og Hasselager (v/KHIF-Klubhus, Koltvej 45A) mere info ....  

Fælles sponsorudvalg

Badminton

Svend-Erik Hejl

svenderikhejl@gmail.com

2162 4312

2162 4312

Fitness

Peter Jørgensen

connie.peter@mail.dk

6045 6315

8628 0307

Fodbold

Erik Vind

erikvind1967@gmail.com

2342 6340

.

Håndbold

Gitte Brix Andersen

gitte@brix-andersen.dk

2629 1941

Tennis

Rasmus Lyckhage

rasmuslyckhage@gmail.com

4294 1838

Supl. til Hovedforeningen

Peter Lynnerup

peter_lynnerup@hotmail.com

6134 9949

KHIF hovedafdelingens sponsorudvalg

Formålsparagraf:

Større sponsorater til gavn for hele klubben, skal indgås via det fælles sponsorudvalg. Større sponsorater defineres som et sponsorat med en årlig indtjeningsmulighed på over 25.000 kr.

Den 15. december hver år opgøres det indtjente sponsorbeløb, og fordeles ligeligt mellem de afdelinger i KHIF, som deltager i det fælles sponsorudvalg.

Den ligelige fordelingen af det indtjente årlige sponsorbeløb, sker under forudsætning, at alle afdelinger har bidraget indsatsmæssige lige meget til års aktiviteter.

Er der ikke sket en ligelig indsatsmæssig indsats i løbet af året, så afgør Det fælles Sponsorudvalg fordelingen.

Beløbene til de enkelte afdelinger, skal være udbetalt senest den 30. december hver år.

Medlemskøb (Tøj)

Brugernavn: KHIF
Password: KHIF123

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Køb juletræ hos KHIF.

Lørdage og søndage
1.-4. advent før jul
10:00 - 15:00

Hasselager: v/Hallen
Kolt: v/SuperBrugsen

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder