KHIF sælger juletræer i Kolt (v/SuperBrugsen, Kolt Østervej 37) og Hasselager (v/KHIF-Klubhus, Koltvej 45A) mere info ....

Finaledag og klubfest lørdag 19/9

Så er programmet klar for finalerne i klubmesterskabet, som spilles fra kl. 10 lørdag d. 19/9:
KL. 10.00
Bane 1: Finale Herre Double (Gerhard/Kim vs. Lars/Simon)
Bane 2: Finale Herre B (Morten vs. Jacob)
Kl. 12.00 (ca.)
Bane 1: Finale Herre A (Nils vs. Simon)
Bane 2: Finale Herre C (Rudi vs. Mogens)

Kom op og hep! Der serveres pølser og øl/vand til alle tilskuere (og også til spillerne)

Samme dag om aftenen holder vi klubfest. Medbring selv drikkevarer og kød. Så sørger klubben for salater og at tænde op i grillen. Det plejer at være superhyggeligt, så kom og vær med. Det er gratis at deltage. Tilmelding: sms til Ove på 6067 5846

Finalerne i klubmesterskabet udskydes

Vejrudsigten til på lørdag ser desværre ikke særlig god ud. Finalerne i klubturneringen og klubfesten bliver derfor udskudt - der bliver snarest meldt en ny finaledag ud.

Husk dog at få afviklet de sidste kampe, der mangler inden finalerne, hurtigst muligt.

Tennis klubhus er åbent igen

Kommunen har meddelt at de nye retningslinjer ifm. "udvidet genåbning, fase 2" gør at vi igen må bruge klubhuset.

I skal dog fortsat være opmærksom på:
- Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om afstand og hygiejne
- Forsamlingsforbuddet for mere 10 personer

Drivein tennis starter på tirsdag d. 12/5

Kære Alle

Drivein tennis starter på tirsdag kl. 18 og hver efterfølgende tirsdag resten af sæsonen. Til drivein tennis møder man blot op med sin ketsjer, så bliver der spillet doubler mellem de fremmødte - alle medlemmer er velkomne!

Vær obs på at corona-forholdsreglerne fortsat gælder. Dvs. husk at spritte grundigt af inden hvert spil, hold afstand og lad være med at forsamles mere end 10 sammen - heller ikke efter spil.

Mvh
KHIF Tennis bestyrelsen

Træning aflyst og drivein udsat

Pga. corona-situationen har vi desværre måttet aflyse træning for både børn og voksne i 2020 sæsonen. Vi håber at kunne tilbyde nogle enkeltstående træningsarrangementer i maj/juni.

Start på drivein tennis om tirsdagen er udsat til 12/5.


Banerne er åbne for bookninger jf. nedenstående retningslinjer

Sæsonstart 2020

Tennisbanerne er gjort klar til spil.

Bestyrelsen har spurgt myndighedernes coronahotline om hvordan vi skal forholde os i denne tid. Meldingen er at man godt må dyrke udendørs sport sålænge man holder afstand og overholder hygiejnepåbud om håndvask mv..

Banerne er derfor åbne, men vi beder alle medlemmer være opmærksomme på:
- I skal selv sørge for hygiejne og afspritning. Klubben rengører ikke håndtag, banekost, pointkugler mv.
- Man må ikke samles mere end 10 og I skal holde sikker afstand til hinanden.
- Kommunen har påbudt os at holde klubhuset lukket. Dette må derfor ikke benyttes.


P.S. Husk at indbetale kontingent senest 30/4 (men gerne før).

Referat fra årsmødet 30. januar 2020

Tak for et godt årsmøde!

Referat:
0) Valg af dirigent
Rasmus blev valgt

1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
Jesper fremlagde beretning:
- KHIF har fået nye vedtægter. I forhold til det første udkast har Tennis fået gennemført vores hovedkritikpunkter - herunder at afdelingen selv råder over egne midler.
- KHIF's fælles sponsorudvalg går lige nu mod et meget lavt aktivitetsniveau, men det kan måske ændre sig da det er på tale at SuperBrugsen sponsoratet måske lukkes op til andre afdelinger.
- Åbent hus var ikke en succes ift. at skaffe nye medlemmer. Næste år indgår vi istedet i skolens idrætsdag en lørdag i maj
. DriveIn kørte rigtig godt
- Mixturnering blev ikke gennemført pga. for få tilmeldte
- Bestyrelsen takkede de medlemmer, der har hjulpet med vedligehold af baner mv.
- En gruppe i Fodbold arbejder på at etablere en kunstgræsbane på grusbanen ved siden af tennisbanerne. Der indgås dialog med denne gruppe.


2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.

3) Det kommende års arbejde
- Dialog med gruppe omkring kunstgræsbane
- Vedligehold af baner og omgivelser - herunder nyt tag på udhæng og (måske) nye net.
- Dialog med skolen om hvorvidt de vil låne baner til idræt og om de kan holde opsyn på børn i frikvartererne
- Evt. ansøgning til Lions Club og Hasselager Borgerforening
- Jan Dikland starter en gruppe, der gerne vil prøve at spille
- Malene og Ilse arrangerer en tøsetennis dag

4) Budget for det kommende år
Budgettet blev godkendt.

5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen blev genvalgt

6) Valg af revisor
Dorthe Friis blev genvalgt

7) Eventuelt

Årsmøde (generalforsamling) 30. januar 2020 kl. 19 i Tennis klubhus

KHIF Tennis inviterer alle medlemmer til årsmøde (generalforsamling) torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19 i Tennis klubhuset.

Årsmødet er en god mulighed for at diskutere og komme med forslag til aktiviteter i det kommende år. Så vi opfordrer alle til at møde op.

Dagsorden:
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
3) Det kommende års arbejde
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
På valg er Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen (begge modtager genvalg)
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Afdelingen er som sædvanlig vært ved en kop kaffe med franskbrød og vand eller øl.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

KHIF Kunstgræs project 

Køb juletræ hos KHIF.

Lørdage og søndage
1.-4. advent før jul
10:00 - 15:00

Hasselager: v/Hallen
Kolt: v/SuperBrugsen

Facebook: Tennis

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder