Referat fra generalforsamling 31. januar 2019

Valg af dirigent, Claus

Formandens beretning:
Ove aflægger beretning om 2018 i tennisafdelingen og vil i den forbindelse gerne træder tilbage som formand. Ove fremhæver i hans beretning.
- Indendørs Mixturnering aflyst i år pga. hallen i Skanderborg er meget booket.
- Stort tak til Ole for et forment arbejde med vedligehold af baner og anlæg.

Regnskabsaflæggelse v/Michael:
- Fremlæggelse af regnskab
- Regnskab godkendes.
- Medlemstal i 2018 (96)

Valg af bestyrelsen:
- Jesper valgt til formand i 2 år.
- Ove valgt til bestyrelsen i 2 år.
- Mikael genvalgt som kasser i 2 år.

Det kommende års arbejde:
- Finde træner til junior og begyndere.
- Arbejde med sponsor og information omkring dette.
- 5 vin-arrangementer hvor vi skal finde medlemmer til at stå 3 timer i Brugsen.
(29/3 – 29/5 – 7/6 – 2/8 – 11/10)

Eventuelt:
- Der efterspørges en ekstra double/mix turnering hvor holdene sammensættes efter styrke/niveau så der bliver mere spil og lige kampe.
- Bestyrelsesmøde aftalt til 19/2 kl. 20 hos Jesper

Friske kræfter søges!

Søger person med initiativ til nye aktiviteteter i klubben:
KHIF Tennis har fine fysiske rammer og en fornuftig økonomi, men vi kunne godt bruge et nyt bestyrelsesmedlem, som har lyst til at sætte mere gang i aktiviteter i klubben. Hvis du kunne tænke dig at bidrage, må du meget gerne kontakte Ove Hansen (formand) på 6067 5846 eller en andet medlem af bestyrelsen, og høre nærmere. Medlemmer af bestyrelsen får dækket kontingentet (el. 900 kr. rabat på familiekontingent).

Juniortræner søges:
KHIF Tennis vil gerne tilbyde børn i området tennistræning en gang om ugen i sæsonen. Vi søger derfor en person der ønsker at gøre det sjovt og spændende for børn at gå til tennis (tennis-tekniske evner er sekundært). Sæsonen er fra primo april - primo september (eksl. sommerferie). Du kan selv vælge ugedag og tidspunkt. Vi kan tilbyde en moderat aflønning. Henvendelse til Jesper Schneider (tlf. 2029 2781).

Indkaldelse til generalforsamling 31/1 kl. 19 i Klubhuset

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2019
KHIF – TENNISAFDELING

TORSDAG D. 31. JANUAR 2017 KL. 19.00, I KLUBHUSET

MED FØLGENDE DAGSORDEN:

1 VALG AF DIRIGENT
2 FORMANDENS BERETNING
3 REGNSKABSAFLÆGGELSE
Regnskab sendt pr. e-mail til alle medlemmer
4 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Forslag sendes senest 17/1 til kasserer.khif.tennis@gmail.com
5 VALG AF BESTYRELSE:
PÅ VALG ER:
Ove Hansen
Mikael Poulsen
6 DET KOMMENDE ÅRS ARBEJDE
7 EVENTUELT

AFDELINGEN ER SOM SÆDVANLIG VÆRT VED EN KOP KAFFE MED
FRANKSBRØD, VAND ELLER ØL, OG OPFORDRER ALLE VORE
MEDLEMMER TIL AT MØDE OP.

MED SPORTSLIG HILSEN
TENNISBESTYRELSEN

Fortsat drivein hver tirsdag kl. 18

Så længe vejret er til det, er der fortsat drivein tennis hver tirsdag fra kl. 18

Klubfest lørdag d. 25. august

Lørdag den 25. august afholder vi klubfest.

Vi håber meget, at der er mange som vil bakke op om denne fest, som er en god lejlighed til at møde klubbens andre medlemmer.

Festen afholdes lørdag den 25. august 2016 kl. 18.00 i klubhuset og er for klubbens voksne medlemmer plus ledsager.

Vi tænder op i grillen.
Medbring kød og drikkevarer til eget forbrug.
Klubben sørger for salat, brød mv.
Deltagelse er GRATIS.

Tilmelding:
Send sms til Ove Hansen 6067 5846
Tilmelding senest 23/8.

Klubfest lørdag d. 25. august

Lørdag den 25. august afholder vi klubfest.

Vi håber meget, at der er mange som vil bakke op om denne fest, som er en god lejlighed til at møde klubbens andre medlemmer.

Festen afholdes lørdag den 25. august 2016 kl. 18.00 i klubhuset og er for klubbens voksne medlemmer plus ledsager.

Vi tænder op i grillen.
Medbring kød og drikkevarer til eget forbrug.
Klubben sørger for salat, brød mv.
Deltagelse er GRATIS.

Tilmelding:
Send sms til Ove Hansen 6067 5846
Tilmelding senest 23/8.

Finaler i klubturnering

Finalerne i klubturneringen afholdes lørdag d. 25/8 fra kl. 9.30. Klubben byder på en forfriskning til alle.

Program for finaler i klubturneringen:
Kl. 9.30
Herre C-række: Mogens mod Rudi
Ca. kl. 11.00:
Herre B-række: Morten mod Jacob
Ca. kl. 12.30:
Herre A-række: Simon mod Niels (Klubmesterskab)

Så kom op og hep!

Mixturnering 2018

Aktivitetskalender 2018

Referat fra KHIF's generalforsamling 31/1 2018

Referat af Generalforsamling KHIF Tennis

31. januar 2018

Valg af dirigent, Jesper

Formandens beretning:
Ove aflægger beretning om 2017 i tennisafdelingen og fremhæver nogle ting vi skal have fokus på i 2018.
- Bedre åbent hus arrangement, evt. fremhæve ”prøv tennis gratis”
- Genindtræden i KHIF Vin arrangement.
- Hverve og fastholde min. samme medlemstal i 2018
- Fokus på at få flere sponsere til klubben.
- Tryk og omdeling af flyers og plakater som sidste år.

Regnskabsaflæggelse v/Mikael:
- Fremlæggelse af regnskab (lille overskud, ekstra køb af materiel (nye lamper) samt afskrivning)
- Regnskab godkendes.
- Valg af intern revisor, Dorte Friis
- Medlemstal steg fra 66 til 104 heraf 31 juniorer.

Valg af bestyrelsen:
- Rasmus genvalgt til bestyrelsen i 2 år.
- Jesper genvalgt til bestyrelsen i 2 år.
- Simon genvalgt til bestyrelsen i 2 år.

Det kommende års arbejde:
- Baneklargøring.
- Gennemgang og rep. af hegn.
- Sten foran bane 1 fjernes.

Eventuelt:
- Ole fratræder som begyndertræner (bestyrelsen vil arbejde på en løsning)
- Asger træner evt. junior frem til og med juni måned.
- Der efterspørges en mere hård linie for afvikling af klubmesterskabskampe.

Forrige Næste

KHIF Kunstgræs project

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder