Hovedforeningens ordinær generalforsamling, torsdag 19. mar. 2020 kl.20:00,  KHIF-Klubhus, Koltvej 45

Årsmøde (generalforsamling) 30. januar 2020 kl. 19 i Tennis klubhus

KHIF Tennis inviterer alle medlemmer til årsmøde (generalforsamling) torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19 i Tennis klubhuset.

Årsmødet er en god mulighed for at diskutere og komme med forslag til aktiviteter i det kommende år. Så vi opfordrer alle til at møde op.

Dagsorden:
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
3) Det kommende års arbejde
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
På valg er Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen (begge modtager genvalg)
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Afdelingen er som sædvanlig vært ved en kop kaffe med franskbrød og vand eller øl.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Friske kræfter søges!

Søger person med initiativ til nye aktiviteteter i klubben:
KHIF Tennis har fine fysiske rammer og en fornuftig økonomi, men vi kunne godt bruge et nyt bestyrelsesmedlem, som har lyst til at sætte mere gang i aktiviteter i klubben. Hvis du kunne tænke dig at bidrage, må du meget gerne kontakte Ove Hansen (formand) på 6067 5846 eller en andet medlem af bestyrelsen, og høre nærmere. Medlemmer af bestyrelsen får dækket kontingentet (el. 900 kr. rabat på familiekontingent).

Juniortræner søges:
KHIF Tennis vil gerne tilbyde børn i området tennistræning en gang om ugen i sæsonen. Vi søger derfor en person der ønsker at gøre det sjovt og spændende for børn at gå til tennis (tennis-tekniske evner er sekundært). Sæsonen er fra primo april - primo september (eksl. sommerferie). Du kan selv vælge ugedag og tidspunkt. Vi kan tilbyde en moderat aflønning. Henvendelse til Jesper Schneider (tlf. 2029 2781).

Årsmøder -
Generalforsamling

mere info .....

Borgermøde om Bering Beder vejen

Tirsdag 28.01.2020 kl.19-21
Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196

Mere info: (Facebook)
Kolt-Hasselager Fællesråd

KHIF Kunstgræs project

Facebook: Tennis

Facebook: KHIF


 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder