Vi står og mangler folk til hovedbestyrelsen og dermed som bonus kan skrive bestyrelsesarbejde
og frivilligt arbejde på CV'et  -  Er du interesseret ? - venligst kontakt os  -  khif@khif.info

Husets regler

 • Børn og unge under 15 år må ikke være i centret  (Dog kan baby i lift medbringes).
 • Vis hensyn til andre medlemmer. Anvisninger fra instruktører skal altid følges.
 • Der skal anvendes rent indendørs fodtøj i centret. Der må ikke trænes i bar overkrop.
 • Tasker og andet udstyr skal henstilles på anvist plads. Opbevaring er på egent ansvar. Ophængt nøgleboks til værdi-genstande kan benyttes.
 • Hold orden i træningscentret. Ryd op efter dig selv. Sæt løse vægtskiver, håndvægte, stænger og andre rekvisitter på plads efter brug.
 • Tør altid maskiner og udstyr m.m. af efter brug. - Medbring håndklæde til eget brug.
 • Glasflasker må IKKE medbringes i centret - ønsker man drikkelse medtaget (vand),  SKAL dette ske i plastflaske.
 • Affald skal henlægges i de opsatte affaldsbeholder.
 • Indtagelse af fødevarer, alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer er ikke tilladt.
 • Rygning er forbudt indendørs.
 • Enhver form for brug af dopingmidler er ikke tilladt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning
 • Træning sker på eget ansvar og forsikring.
 • Hærværk på bygning og udstyr vil medføre bortvisning og erstatningskrav.
 • Mobil/smartphone skal altid stå på lydløs eller være slukket. Hvis man ønsker at høre en anden musik end centrets skal der bruges høretelefoner.
 • Som nyt medlem af KHIF-Fitness skal man sammen med en instruktør gennemgå og instrueres i brug af maskiner og udstyr.
   

HUSK VI HAR ET FÆLLES ANSVAR, DA VI ALLE ER MED I FORENINGEN

 

Anti Doping Danmark

Dopingregistret.dk føres af Anti Doping Danmark til bekæmpelse af doping i DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark, DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) og alle organisationernes medlemmer samt øvrige samarbejdspartnere i henhold til Lov nr. 379 af  17/4 2013. 

 

Baggrund.

Dopingregistret.dk blev oprettet i 2013, og tager udgangspunkt i "Lov om fremme af idrættens integritet"I det elektroniske register føres oplysninger om alle personer, der har en fældende dopingsanktion, og som derfor er udelukket fra at træne i motions- og fitnesscentre, der samarbejder med Anti Doping Danmark og dyrke idræt under idrætsorganisationerne.


Formål.
Dopingregistret forbedrer muligheden for at udelukke personer med gældende dopingsanktioner på tværs af den foreningsbaserede idrætsverden og de kommercielle fitnesscentre.

Dopingregistret skaber desuden retssikkerhed for de dopingsanktionerede, da al information i registret behandles i henhold til Datatilsynets krav om behandling af personfølsomme data.

Sikkerhed.
Oplysninger, som indhentes gennem registeret, må kun anvendes til at håndhæve en dopingsanktion.

Partner, som har adgang til oplysninger via registeret, er underlagt tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger. Oplysninger må deles med en ansvarsperson i foreningen, som eventuelt skal bortvise en person med en gældende dopingsanktion eller på anden vis have kontakt med denne i forbindelse med en eventuel bortvisning, Denne anden ansvarsperson er selvsagt underlagt samme tavshedspligt.

Alle opslag og søgninger logges i systemet. Opslag, søgninger eller udlevering af oplysninger fra Dopingregistret.dk, som er i strid med betingelser for brug, kan efter omstændighederne straffes.


I Dopingregistret.dk er den dopingsanktioneredes CPR-nr. og dopingsanktionens udløbsdato registreret. Man søger ved hjælp af et kendt CPR-nr. Det er altså ikke muligt at finde CPR-numre eller kombinere CPR-numre med navne i Dopingregistret.dk. Efter dopingsanktionens udløbsdato slettes al information om den enkelte i registret.

 

Personer med en ansvarsfunktion i foreningen, typisk et bestyrelsesmedlem, kan få adgang til Dopingregistret.

Alle har pligt til oplyse CPR-nr. (dd-mm-åå-xxxx), hvis man bliver bedt om dette.

Dopingregistrer.dk

 

Fem FITNESS-råd

 1. Få lagt et træningsprogram med hjælp fra en instruktør.
 2. Træn med en makker. I kan motivere hinanden og gribe ind, hvis vægten bliver for tung.
 3. Hvis noget føles for tungt, så gå et vægttrin ned. Pres ikke kroppen for hårdt.
 4. Træn ikke den samme muskelgruppe to dage i træk. Det er bedst at vente 48 timer mellem træningen.
 5. Husk væske og træn ikke, når du er alt for sulten.

Borg-skalaen

KHIF Kunstgræs project

Kæmpe BANKO


KHIF-Hallen

24. nov. 2019

Køb juletræ hos KHIF.

Lørdage og søndage
i december måned
10:00 - 15:00

Hasselager: v/Hallen
Kolt: v/SuperBrugsen

Det STORE juletræ tændes
på Torvet v/SuperBrugsen

Søn. 01. dec. 2019 ca. kl. 11:30
hvor julemanden kommer
Børnene kan aflevere deres julesok
(kan afhentes 14. dec. 2019)

SuperBrugsen i samarbejde 
med 
KHIF, Lions Club, 
Bering Amatør Teater og
Grundejerforeningen i centeret

Klik her og se dagen program

Facebook: Fitness• Hold orden i lokalet •

HJÆLP os med at holde orden i lokalet samt overholde "Husets regler".

 

Ordensregler

 

F I T N E S S  -

- holder dig i form !!!

Cirkeltræning (eksempel)

      

Facebook: KHIF


 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder