KHIF sælger juletræer i Kolt (v/SuperBrugsen, Kolt Østervej 37) og Hasselager (v/KHIF-Klubhus, Koltvej 45A) mere info ....  

Årsmøde i KHIF-Fitness 

Årsmøde i KHIF-Fitness
Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19:30
Sted: KHIF-Klubhus, Koltvej 45.


Alle er velkomne.

Dagsorden iflg. vedtægterne
  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Afdelingens beretning
  4. Godkendelse af regnskab for 2022.
  5. Forslag til handlingsplan og budget for 2023
  6. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2023.
      Evt. forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden inden årsmødet.
  7. Valg af bestyrelse. På valg er Vivi Guldbæk og Susanne Bruun som begge genopstiller. 
  8. Valg af 1-2 suppleanter
  9. Valg af revisor
10. Eventuel

Dagsorden i pdf-format 

Regnskab 2022: pdf-format

KHIF-Fitness er vært ved
Øl/vand & Kaffe og kage.

Bestyrelsen

Fem FITNESS-råd

  1. Få lagt et træningsprogram med hjælp fra en instruktør.
  2. Træn med en makker. I kan motivere hinanden og gribe ind, hvis vægten bliver for tung.
  3. Hvis noget føles for tungt, så gå et vægttrin ned. Pres ikke kroppen for hårdt.
  4. Træn ikke den samme muskelgruppe to dage i træk. Det er bedst at vente 48 timer mellem træningen.
  5. Husk væske og træn ikke, når du er alt for sulten.

Borg-skalaen

Cirkeltræning (eksempel)

      

Medlemskøb (Tøj)

Brugernavn: KHIF
Password: KHIF123

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Køb juletræ hos KHIF.

Lørdage og søndage
1.-4. advent før jul
10:00 - 15:00

Hasselager: v/Hallen
Kolt: v/SuperBrugsen

Facebook: FitnessBrugsforeningen TRYG

 

Keiser M3i spinning-cykler

Relax Abduction/Adduction

• Hold orden i lokalet •

HJÆLP os med at holde orden i lokalet samt overholde "Husets regler".

 

Ordensregler

 

F I T N E S S -

- holder dig i form !!!


Se Sundhedstyrelsens anbefaling.

 

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder