Årsmøde i KHIF-Fitness + Løbe/Fitness T-shirt

Årsmøde i KHIF-Fitness
Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19:30
Sted: KHIF-Klubhus, Koltvej 45.

Vi følger myndighedernes gældende regler om Corona (Covid-19). 

Alle er velkomne
.

Dagsorden iflg. vedtægterne
  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Afdelingens beretning
  4. Godkendelse af regnskab for 2021.
  5. Forslag til handlingsplan og budget for 2022
  6. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2022.
      Evt. forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden inden årsmødet.
  7. Valg af bestyrelse. På valg er Peter Jørgensen, som ikke genopstiller, og                                                              Dorthe Friis og Stefan Andersen som begge genopstiller. 
  8. Valg af 1-2 suppleanter
  9. Valg af revisor
10. Eventuel

Dagsorden i pdf-format 

Regnskab 2021 

KHIF-Fitness er vært ved
Øl/vand & Kaffe og kage.

Bestyrelsen

Der er mulighed for at prøve/bestille Løbe/Fitness T-shirt med bylogo på efter årsmødet.
Der kan også købes/bestilles hoodies, og alm. T-shirts

Mere info  

Fem FITNESS-råd

  1. Få lagt et træningsprogram med hjælp fra en instruktør.
  2. Træn med en makker. I kan motivere hinanden og gribe ind, hvis vægten bliver for tung.
  3. Hvis noget føles for tungt, så gå et vægttrin ned. Pres ikke kroppen for hårdt.
  4. Træn ikke den samme muskelgruppe to dage i træk. Det er bedst at vente 48 timer mellem træningen.
  5. Husk væske og træn ikke, når du er alt for sulten.

Borg-skalaen

Cirkeltræning (eksempel)

      

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Facebook: FitnessBrugsforeningen TRYG

 

Keiser M3i spinning-cykler

• Hold orden i lokalet •

HJÆLP os med at holde orden i lokalet samt overholde "Husets regler".

 

Ordensregler

 

F I T N E S S  -

- holder dig i form !!!

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder