Årsmøde i KHIF-Fitness

Årsmøde i KHIF-Fitness
Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19:30
Sted: KHIF-Klubhus, Koltvej 45.

For adgang skal der bruges mundbind og forevises Coronapas iflg. myndighedernes gældende regler. 

Alle er velkomne
.

Dagsorden iflg. vedtægterne
  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Afdelingens beretning
  4. Godkendelse af regnskab for 2020.
      Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden inden årsmødet.
  5. Forslag til handlingsplan og budget for 2021
  6. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. maj 2021.
      Evt. forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden inden årsmødet.
  7. Valg af bestyrelse På valg er Vivi Fyrstenberg Guldbæk og Susanne Bruun. Begge genopstiller.
  8. Valg af 1-2 suppleanter
  9. Valg af revisor
10. Eventuel

Dagsorden i pdf-format

Regnskab 2020

KHIF-Fitness er vært ved
Øl/vand & Kaffe og kage.

Bestyrelsen

Fem FITNESS-råd

  1. Få lagt et træningsprogram med hjælp fra en instruktør.
  2. Træn med en makker. I kan motivere hinanden og gribe ind, hvis vægten bliver for tung.
  3. Hvis noget føles for tungt, så gå et vægttrin ned. Pres ikke kroppen for hårdt.
  4. Træn ikke den samme muskelgruppe to dage i træk. Det er bedst at vente 48 timer mellem træningen.
  5. Husk væske og træn ikke, når du er alt for sulten.

Borg-skalaen

Cirkeltræning (eksempel)

      

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Facebook: FitnessAURA Energis
Corona-hjælpepakke 2021

 

• Hold orden i lokalet •

HJÆLP os med at holde orden i lokalet samt overholde "Husets regler".

 

Ordensregler

 

F I T N E S S  -

- holder dig i form !!!

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder